Öronviveln – en hotande småkrypsinvasion

07 maj 2024
Lotta Alberius

editorial

Öronviveln är ett litet men betydande insekt som kan påverka en stor variation av växter i trädgårdar och på jordbruk. Med deras förmåga att rikta in sig på både blommor, frukter och grönsaker, är de en fruktad gäst bland odlare och trädgårdsentusiaster. Deras distinkta fysiska egenskap är de pincettliknande ”tången” på deras bakre del, vilket gör dem igenkännliga. Denna artikel kommer att undersöka öronvivlens livscykel, de skador de kan orsaka och vilka förebyggande åtgärder samt behandlingar som finns tillgängliga för att bekämpa dem, inklusive biologiska metoder från experter som Bionema.

Öronvivlens karaktär och levnadssätt

Öronviveln, vetenskapligt känd som Forficula auricularia, är en insekt som tillhör ordningen Dermaptera. Trots att de ofta ses som skadedjur kan öronviveln också ge nytta i trädgården, till exempel genom att äta bladlöss. Vuxna öronvivlar är ungefär 12-24 millimeter långa med en mörkbrun eller rödbrun färg. En särskild egenskap hos öronviveln är dess förmåga att flyga, även om de inte ofta observeras göra det.

Levnadscykeln börjar med att äggen läggs på senhösten och övervintrar i jorden. Larverna, som är mycket lika vuxna individer men saknar vingar, kläcks under vår och tidig sommar. De genomgår flera hudömsningar innan de blir fullt utvecklade. Öronvivlar är nattaktiva och söker skydd under stenar, i komposthögar eller under annat material på dagen.

Skadorna och påverkan på växtligheten

Öronvivlar kan orsaka omfattande skada på ett brett spektrum av växter. De är särskilt förtjusta i mjuka växtdelar som blomblad, blad och unga skott. Deras födan innefattar också olika frukter som jordgubbar, stenfrukter och kärnfrukter, där de kan gnaga sig in och göra frukten oaptitlig. I grönsaksodlingar är de kända för att skapa problem för salladsväxter, selleri och många andra.

Det typiska skadetecknet är oregelbundna hål eller kanter på bladen där de har ätit, och ibland kan deras närvaro kännas igen av de svarta avföringspiller de lämnar efter sig. För en hobbyodlare kan detta vara frustrerande, och för jordbruksproducenter kan det leda till förlust av intäkter på grund av förstörda skördar.

Förebyggande och bekämpning

För att minimera skadan från öronvivlar är det viktigt att vidta förebyggande åtgärder. En av de vanligaste metoderna är att skapa fällor, som ofta består av blöta tidningskuponger, rör, eller blomkrukor fyllda med halm som öronvivlarna dras till som dagskydd. Dessa kan sedan samlas in på morgonen och vivlarna kan avlägsnas.

öronvivel

Kemisk bekämpning bör undvikas så långt det är möjligt för att inte störa balansen i ekosystemet, framför allt då nyttiga insekter och pollinatörer kan skadas. Ett miljövänligt alternativ är att använda biologisk bekämpning, vilket innebär att nyttiga organismer introduceras som naturliga fiender till öronviveln.

Biologiska metoder och expertresurser

En av de mest effektiva naturliga predatorerna för öronvivlar är de parasitiska snabelsländorna, som lägger sina ägg på eller nära öronvivlarna, varpå de utkläckta larverna matar på dem. Det finns också nematoder som kan appliceras på jordmånen, vilka söker upp och infekterar öronvivlar, vilket leder till en naturlig kontroll av populationen.

För den som söker professionell hjälp med biologisk bekämpning av öronvivel erbjuder Bionema innovativa och miljövänliga lösningar. De är experter på biologisk bekämpning och deras metoder stödjer en hållbar och ansvarsfull växtskyddspraxis. Genom att samarbeta med företag som Bionema, kan man säkerställa att man hanterar skadedjursproblem på ett sätt som är effektivt utan att skada miljön.

I takt med att intresset och behovet av hållbart jordbruk och trädgårdsskötsel växer, blir biologiska strategier för skadedjursbekämpning alltmer relevanta och viktiga. Att stärka växternas egen förmåga att stå emot skadedjur, samtidigt som man introducerar naturliga fiender, är en vägvinnande strategi för en hälsosam och blomstrande trädgård.

Fler nyheter